Моят онлайн дневник

Калин Йосифов

Tag: традиции

Декемврийски размислиДекемврийски размисли


Тези дни и на мен, както на всички, ми е доста Коледно. В моят край на България напоследък зимата не

От какво се впечатляват чужденците?От какво се впечатляват чужденците?


Това е един много, много добър въпрос, но сега ще ви дам един много, много нестандартен отговор. Със сигурност си