Month: October 2018

Стените, които си изграждаме


Всеки човек преминава през редица разочарования в живота си. Едни се сблъскват с повече неща,