Month: May 2017

Да спестяваш или на кредит?


Забелязали ли сте една много отличителна черта на българите? Ние обичаме да сме собственици. За