Моят онлайн дневник

Калин Йосифов

Tag: EOS Services

Психология на длъжникаПсихология на длъжника


Длъжник. Това е не само социална роля на човешкия индивид за определен период от време, но и психологическо усещане. Първо,