Моят онлайн дневник

Калин Йосифов

Моят онлайн дневник Лично Психология на длъжника

Психология на длъжника

Длъжник. Това е не само социална роля на човешкия индивид за определен период от време, но и психологическо усещане.

Първо, усещането да си длъжник се случва в живота и трябва да се разглежда като функция на съзнанието на чувство на признателност към някого или нещо и необходимост да му бъде върната тази услуга. Ние можем да дължим успеха си, красотата си, незакъсняването за работа или друго, на факт, човек, състояние. Ключовият момент е вътрешната нагласа, че желаеш да върнеш услугата. Но не създава задължително обвързване.

debtorЗадължението в паричен смисъл е много по-широко като обхват и далеч по-сериозно. Задлъжняването е социално гражданско явление, което настъпва при известна невъзможност за изплащане на определени суми в определено време. Цикълът се затваря, когато задължението е погасено. То се изразява в една правна сделка между физически и юридически лица или две юридически лица, които имат финансови сметки за уреждане. Задължението обвързва съзнанието по особен начин. Създава се чувство за тревога, слабост и обреченост. Допълнителен дискомфорт протича в процеса на събирането на дълговете. Схемата е отдавна позната за съзнанието на индивида – телефонен тормоз и изпращане на здравеняци. Засилва се чувството за липса и несправедливост. Но вече не!

Тази стара практика постепенно е изместена от новите европейски стандарти на работа, които компании като немската ЕОС внесе в страната ни. Вече събирането на дългове е въпрос на експертност. Служителите съответно на  ЕОС Матрикс и ЕОС Сървисис са запознати с психологическата настройка на клиентите си. Преминали предварително обучение, те разговарят с вещина, търпение и нужния толеранс към всеки клиент. Индивидуалното  отношение е водещото в този вид комуникация, основаваща се на телефонен разговор. Гласът, убеждението, че проблемът на клиента ще бъде разрешен по най-добрия възможен начин снемат напрежението и изграждат връзка на доверие. Можем да наречем този процес „освобождаване от страховете”.

Когато махнеш психологическият елемент, това е сигурно начало на всички добри отношения. А ЕОС Матрикс и ЕОС Сървисис са безспорните професионалисти в тази насока.

Google+ Comments