Моят онлайн дневник

Калин Йосифов

Моят онлайн дневник Лично Колко подпочвена вода има на планетата?

Колко подпочвена вода има на планетата?

Hydrologic-cycleНякога задавали ли сте си подобен въпрос? Все пак още от училище ни затрупват с данни как приблизително 1/3 от площта на планетата ни е земя, а другите 2/3 са вода. Знаем, че за сметка на това е нищожен процентът на питейната вода за сметка на тази в моретата и океаните. Известно ни е също, че водата циркулира в природата, има определен кръговрат и преминава през различни агрегатни състояния. От подпочвените води извират реките и езерата. При по-високи температури те започват да се изпаряват, както и тази в световния океан, а в последствие се превръща в дъжд и отново падат на земята…

Това ни е позната система, която работи от милиарди години насам и вероятно ще продължи да работи дори човечеството да изчезне от този свят.

Аз обаче отново ви питам. Знаете ли точно колко е количеството на подпочвените води на Земята? По данни на Би Би Си то се изчислява на 23 млн. куб. км. Не мисля, че човешкият мозък би могъл да си представи мащабите на тази цифра. Това е огромно количество, което може да представим горе-долу по следния начин: ако приемем, че цялата Земя е покрита с воден пласт, то неговата дълбочина ще е около 180 км (без към това прибавяме надпочвенните води).

Потенциалът на този ресурс е огромен, но за съжаление едва 6% от него би могъл да се използва от човека. Това са водите, които се намират най-плитко под повърхността на почвата и биха могли да се извлекат, за да се попълнят с тях водните запаси в реките и езерата.

Не съм сигурен дали учените все още са на етап изследвания и проучвания относно потенциала на подпочвените води, или вече са предприели някакви действия. Надявам се обаче, че този ценен ресурс ще бъде употребен правилно и ще се следват строги изисквания, за да не се замърсяват водите. Дано има повече позитивни ефекти, отколкото негативни. Искрено се надявам…

Google+ Comments