Tag: Орлин Алексиев общински съветник

Орлин Алексиев

Oрлин Алексиев за мечтите


Като председател на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд СУ СОПФ), Орлин Алексиев