Моят онлайн дневник

Калин Йосифов

Моят онлайн дневник Uncategorized Темите табу на 21 век

Темите табу на 21 векЖивеем във времена на свобода – на изказванията, на духа, на убежденията. Но колкото и да се мислим за напреднали в разбиранията си, то все още има теми табу. И днес ще пиша точно за тях. Може ли да познаете кои са?

Сексуални предпочитания. Въпреки че дискусиите около сексуалността са се развили, някои хора все още смятат за табу да говорят открито за своите сексуални отношения. Парадите, информираността и курсовете помагат темата да се приема и разбира по-естествено, но има още какво да се желае.

Психично здраве. Все повече известни личности споделят своите лични преживявания и битки с психичното здраве, но все още има обществени предразсъдъци и стигма, свързани с това. Хората се страхуват от осъждане или загуба на социални връзки, поради което много от тях продължават да крият своите психични проблеми.

Финанси. Говоренето за пари и финансовото състояние остава табу в много среди. Хората се чувстват неудобно да споделят открито за заплата, дългове или инвестиции.

Религия. Религията може да бъде чувствителна и лична тема, която поражда и неразбиране. Хората имат различни убеждения и вярвания, и често се избягва коментиране по темата. Но през 21 век се забелязва създаване на добър диалог между различните религиозни учреждения. Той помага за разбирателство и толерантност между общностите.

Сексуално образование. В много общества сексуалното образование остава табу. Необходимостта от предоставяне на информация за сексуалното здраве, превенция от болести и контрацепция е налице, но все още има съпротива и смущение по тази тема. И особено дали да се предоставя на подрастващите в училищата.

Смърт. Говоренето за смъртта е често избягвано. Свързаните с нея въпроси за наследство и края на живота са обвързани с емоционални и тъжни моменти. Въпреки това, разговорите за тези въпроси могат да помогнат на хората да се подготвят за справяне с бъдеща загуба и тъга.

Въпреки че тези теми все още могат да бъдат смятани за табу в някои среди, важно е да се насърчава откритият и уважителен диалог. Той ще допринесе за по-добро разбиране и създаване на по-силно общество.

Google+ Comments