Моят онлайн дневник

Калин Йосифов

Tag: щастие

Храните на щастиетоХраните на щастието


Всички сме чували, че освен на мъжете, така и на жените любовта минавала през стомаха. Думата „афродизиак” произтича от древногръцки

Моята тайнаМоята тайна


Тук не става въпрос за различията между мъже и жени, защото това няма да бъде нашата тема на обсъждане. По-важното