Моят онлайн дневник

Калин Йосифов

Tag: Шофиране

ШофиранетоШофирането


Искам да споделя нещо забавно с вас. Една история, малко поукрасена, е не малко де, но много забавна, която ми