Моят онлайн дневник

Калин Йосифов

Tag: регистрация

Сайтове за запознанстваСайтове за запознанства


Вие ползвате ли такива чудесии? Не знам защо преди да си направя регистрация в такъв сайт, мислех, че тези сайтове