Моят онлайн дневник

Калин Йосифов

Tag: подредени хора

ПодреденосттаПодредеността


Незнам дали Ви е правило впечатление, когато някои хора са подредени или разхвърляни, но на мен специално това ми е