Моят онлайн дневник

Калин Йосифов

Tag: културно наследство

Моята страст – колекционерството!Моята страст – колекционерството!


Колекционерството е моя силна страст още от моето детство, когато събирах кибрити с най-различни картинки, пощенски марки и какво ли