Моят онлайн дневник

Калин Йосифов

Tag: Брлгария

Теория на оптимизмаТеория на оптимизма


Понякога сядам и започвам да си мисля, какво ли ще се случи с живота ми. Независимо дали живеем в Тутракан,