Моят онлайн дневник

Калин Йосифов

Tag: мотивиране

Стратегии за развитие на креативносттаСтратегии за развитие на креативността


В съвременния свят, където иновациите и креативността са от решаващо значение за личностно и професионално развитие, откриването и развиването на