Моят онлайн дневник

Калин Йосифов

Tag: мир

Никола Димков – българският визионер и ООННикола Димков – българският визионер и ООН


Никола Димков, роден през 1859 г. в българското село Горно Броди в Серско, което тогава е част от Османската империя,