Моят онлайн дневник

Калин Йосифов

Моят онлайн дневник Лично Тайната на щастливия живот

Тайната на щастливия животТайната на щастливия живот е подходящата работа. Работата е целенасочена дейност. Човекът е основния работник в сътворението. Работата на човека е променила лицето на земята.

Акцентът на свободата е свързан с развитието на индивидуалността. Акцентът върху дисциплината е в полза на индивида и на обществото. Контрастите се очертават още повече върху развитието на цивилизацията. Тя изисква повече работа. Общественият живот изисква повече дисциплина. Обществото намалява границите на индивидуалната свобода. Не може да има прогрес без работа. Необходими са както свобода, така и дисциплина и двете са еднакво важни за напредъка на индивида и обществото.

И въпреки това работниците от всякакъв тип искат по-малко работа, по-високо възнаграждение, повече свободно време, повече развлечения и по-добри условия за труд. Работниците от една и съща област образуват профсъюзи и излагат исканията пред работодателите си. Състезанието между труд и капитал е нарастващ проблем.

Google+ Comments