Моят онлайн дневник

Калин Йосифов

Моят онлайн дневник Лично Кой притежава Интернет?

Кой притежава Интернет?

Задавали ли сте си някога този въпрос? Кой притежава Интернет? Защото не е Google, не е Mozilla, Facebook или която и да е още голяма компания, осъществяваща дейността си в онлайн и дигиталното пространство. Те само го използват, за да развиват бизнеса си, но не  го притежават.

Истината е, че Интернет няма собственик и никой не го управлява. Той си няма CEO, няма централа и няма физическо измерение. Ние го употребяваме (ежедневно) и няма кой да ни наложи забрана за това освен държавата. Но и не плащаме за употребата ми. Подобно на телевизията, когато използваме Интернет, ние си плащаме за доставката му, както плащаме и на кабелния оператор за доставка на определен пакет телевизионни канали.

Ние всички притежаваме и не притежаваме Интернет. Ние го пълним с информация и променяме съдържанието и структурата му ежеминутно, но Internet-World-Wide-Webго правим съзнателно и целенасочено. Въпреки че понякога не си даваме сметка за последствията от действията ний, ние сме “управителите” на Интернет. Без нашите действия той ще застине. Ако всички изведнъж спрем да го употребяваме, ще е все едно той не съществува. Ще изпадне в застой и няма да има кой да го изведе от състоянието му на стагнация. Ще е тежко и трудно, но понякога се чудя, дали така животът ни не би станал по-пълноценен и значим.

Google+ Comments