Моят личен блог

Oрлин Алексиев за мечтите

Като председател на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд СУ СОПФ), Орлин Алексиев е известно лице в България, но малко хора го познават наистина. Той е председател на СУСОПФ от 2011-а година. Самият Фонд се занимава с акумулирането на средствата от продажбата на общинско имущество (за град София) и разпределянето им по проекти на [...]
posted by personyosif in Лично and have No Comments