Моят онлайн дневник

Калин Йосифов

Моята тайнаМоята тайна


Тук не става въпрос за различията между мъже и жени, защото това няма да бъде нашата тема на обсъждане. По-важното

Личен блог на …Личен блог на …


Това е един съвсем личен блог и като такъв, моето желание е да остане анонимен. В крайна сметка, нали това