Моят онлайн дневник

Калин Йосифов

Моят онлайн дневник Лично Какво означава да си грамотен?

Какво означава да си грамотен?

Имам навик сутрин преди да изляза за работа да закусвам и междувременно да преслушам някой новинарски блог по телевизията. Не ми остава много време, но около 15-20 мин. успявам да отделя. Гледам новините в 8 сутринта и по няколко минути от разговорите с гостуващите в студиото. Тази сутрин например чух някакъв депутат да споменава, че изненадващо голям (поне за мен) процент от петокласниците не можели да четат. Облещих се пред телевизора и си помислих “Да, ба да! И откъде стане ясно това?”

readingDM2811_468x347Преди малко път отворих един новинарски сайт и гледам заглавие “Едва 7% от петокласниците надхвърлят изискванията за четене с разбиране”. Този път се зачетох да разбера за какво точно става дума. Оказва се, че били проведени изследвания с 5079 петокласници от 272 училища в страната. Били проучени не само способностите им за граматическо четене, но също така за четене с разбиране и извличане на информация от текст.

Това ме накара да се замисля по темата…

Първо, от огромно значение е кои училища са проучени. Ако направим простата сметка и разделим 5079 на 272, ще видим, че във всяко училище около 18 петокласника са направили въпросния тест. Това не е дори един пълен клас. 18 ученика за едно училище не ми се струва като достатъчно представителна извадка, нито пък 272 училища за цялата страна. Към такъв тип проучвания все съм скептично настроен, защото по мое мнение не са достатъчно обективни и точни.

Пък и нека задам въпроса от заглавието си: Какво означава да си грамотен? За мен това е умение да можеш да четеш и пишеш правилно. Да владееш правописните и пунктуационни норми, да създаваш цялостен и добре структуриран текст. Извинете ме, но много повече от 7% от населението на България не попада в тази категория. Познавам високо образовани хора, висшисти, които все още не знаят кога се пиша “а” и кога “ът”, нито “я” или “ят” при членуване на дума от мъжки род. За правилното поставяне на запетайки пък, въобще не искам да повдигам въпроса. Мисълта ми е, че това колко правилно пишеш не е тест за интелигентност, а просто показва до каква степен го умееш.

Вижте умението за четене с разбиране е вече съвсем друга история. То е необходимост и ако толкова много петокласниците не го могат, трябва да се работи с тях в тази насока, за да се запълни пропуска. Дали ще са частни учители, занимални или просто повече време отделено в час е въпрос на избор, в който да вземат участие и учителите, и родители.

Google+ Comments