Tag: vasil lazarov vivecta

Месо от Васил Лазаров и Вивекта: най-вкусното след домашното


Васил Лазаров е сред онези хора, които заслужават потупване по рамото, но винаги оставят в